Clases de valenciano

Clases de secundaria ESO

 

Unidad didáctica de las clases de valenciano de 1º secundaria ESO:

 

 

Unidad 1 Valenciano

Presentar-se un mateix.
Escriure una narració breu.
Els tipus de textos.
La comunicació.
L’alfabet.
Vocabulari: la casa.
El llenguatge literari.

 

Unidad 2 Valenciano

Preparar un informatiu.
Redactar una notícia periodística.
La noticia periodística.
L’organització del llenguatge verbal.
Les vocals i les síl·labes.
Vocabulario: Els sports. Els préstecs.
El vers i la prosa.

 

Unidad 3 Valenciano

Realitzar una enquesta.
Redactar un informe.
L’estructura del reportatge.
L’organització de les paraules.
L’accentuació gràfica.
Vocabulari: viatges i transports.
La rima i el ritme.

 

Unidad 4 Valenciano

Fer una exposició.
Escriure una crònica personal.
La estructura de la crónica.
El substantiu.
L’accent diacrític.
El medi ambient.
Recursos estilistics: anáfora, polisíndeton, asíndeton.

 

Unidad 5 Valenciano

Realitzar una taula redona.
Descriure un lloc fantàstic.
La descripció d’un lloc.
Els determinants.
Ortografía de l, l·l i ll.
Vocabulari: animals i plantes.
Recursos estilístics: personificació i hipèrbole.

 

Unidad 6 Valenciano

Analitzar un anunci publicitari.
Descriure’s un mateix.
La descripció de persones.
L’adjectiu.
Ortografia de b i v.
Vocabulari: la roba.
Recursos estilístics: comparació i metáfora.

 

Unidad 7 Valenciano

Descriure un objecte inventat.
Escriure un poema per grups.
La descripció d’un objecte.
El pronoms personals.
Ortografia de x, g, j i els seus dígrafs.
Vocabulari: la ciutat.
Literatura popular i literatura culta.

 

Unidad 8 Valenciano

Narrar una experiència personal.
Descriure una investigació científica.
La descrpció científica.
El verb.
Ortografia de s, ss, z, c, i ç.
El cos humà.
Laenguatge i sexisme.
Els gèneres literaris.

 

Unidad 9 Valenciano

Inventar un conte.
Inventar una endevinalla.
La descripció literària.
Les formes verbals.
L’apostrof i la contracció.
Vocabulario: tecnologia i comunicació. Els neologismes.
El conte.

 

Unidad 10 Valenciano

Contar una anècdota emprant frases fetes.
Transcriure una conversació telefònica.
La conversació.
L’adverbi.
El punt i la coma.
Vocabulari: espectacles i entreteniments. Un registre per a cada moment (Els registres lingüístics).
La novel·la.

 

Unidad 11 Valenciano

Realitzar una entrevista.
Elaborar un menú per a tres dies.
L’entrevista.
Les preposicóns i les conjuncions.
El punt i coma i els dos punts.
Vocabulario: els aliments. Paraules derivades (La derivació).
La lírica.

 

Unidad 12 Valenciano

Representar un esquetx teatral.
Planificar un debat.
El debat.
L’oració simple.
Els signes d’interrogació i exclamació.
Vocabulari: la salut i les dolences. Paraulas compostes (La composició).
El teatre.

Estudios AZ

03010 ALICANTE (España)
Tel: 965246751 / 626493991